"Min 7-årige har allerede læst Harry Potter" - om læsning og forståelse

Jeg har tidligere skrevet om aldersgrænser som vejledende og det er også sandt. Børn er individer, der kan læse meget forskelligt selvom de er lige gamle og det er vigtigt ikke blot at se dem som en aldersgruppe (eller et køn). De fleste voksne ville også finde det underligt at blive skåret ned til "Hvad læser en 35-årig kvinde?" uden at der blev set på hvilke interesser den 35-årige kvinde havde og hvilke genrer hun foretrækker.

Med børn og læsning er det dog også vigtigt at huske på at læsning er mere end at kunne læse ordene. Der skal også være forståelse bag, ikke blot af det enkelte ord, men kontekst, referencer, temaer og emner.

Vi glæder os alle sammen helt vildt til at kunne introducere vores børn, niecer og nevøer til de bøger vi selv elskede og som formede os. Men der er mange gode grunde til at slå koldt vand i blodet.

For det første vil den potentielt manglende forståelse gøre det til en ringere oplevelse end den du selv havde. Jeg har oplevet mange forældre, der undrende fortalte, at deres barn ikke var særlig glad for Harry Potter-serien, og det viser sig næsten altid at de læste hele serien som 7-10-årige. Og selvom de første bøger fangede, så er resten for komplicerede og der er for mange følelser og temaer som børn i den alder ikke rigtig kan forholde sig til. Humor, der går hen over hen over hovedet på dem og detaljer der misses, fordi de ikke kan sætte dem i rette kontekst eller ord de må springe over, fordi de er for svære.
Forskellen mellem os (30 og opefter) og børn nu er desuden, at vi i mange tilfælde oftere genlæste bøger. Så selv hvis vi læste en bog for tidligt, så var der også en god chance for at hvis noget i den fangede, så genlæste vi den senere og fangede mere mening for hver gang. Men i dag er der meget der kæmper om børns opmærksomhed, film, spil, tv og andre bøger og det at læse en bog er - selv for en dygtig læser - en stor investering tidsmæssigt og der er lille sandsynlighed for at de vil vende tilbage til en bog og læse den igen. Derfor kan vi heller ikke overføre vores egne tidlige læseoplevelser til vores børns en til en. 

For det andet kan det føles som et nederlag for barnet, at det må springe mange ord over, fordi de er for svære eller ikke giver mening - og igen det forringer oplevelsen og giver barnet et dårligt forhold til læseoplevelsen, ikke blot denne bog, men generelt hvis barnet for ofte oplever at fejle gennem læsningen. En dårlig læseoplevelse vil ikke ødelægge barnets læselyst, men hvis det gentager sig vil det - og her kommer vi til punkt 3.

For det tredje er det svært at vende tilbage til de mange gode bøger, som er nemmere og tyndere, når barnet først har en opfattelse af, at det bør kunne læse tykke bøger. Hvis barnet har en stolt forælder, der roser det i flotte vendinger for at have læst en stor tyk bog, risikerer man at barnet tror forælderen vil blive skuffet, hvis barnet nu ikke kun læser tykke bøger. 
Og så går barnet desuden glip af rigtig mange gode bøger, for den gode, store fortælling ligger ikke kun i de store bøger.

Så når bibliotekaren siger at I skal vente med din barndomsfavorit, er det ikke fordi vi undervurderer dit barn eller ikke tror på, at det er dygtigt til at læse. Faktisk har bibliotekarer ofte en større tiltro til børn, fordi vi ikke har forudindtagede holdninger om barnets evner eller interesser hverken hjemmefra eller fra skolearbejdet - vi oplever en helt anden side af barnet end både lærere og forældre og det gør at vi lærer barnet at kende på en anden måde. Vi ønsker desuden kun at værne om barnets læseglæde og give de gode læseoplevelser videre.

I stedet for at give barnet Harry Potter (eller en anden barndomsfavorit), så gå på biblioteket sammen med barnet og snak med bibliotekaren. Vi kan anbefale så mange gode bøger, som passer til alderen og så får barnet langt flere gode læseoplevelser inden de når til HP og får også prøvet flere genrer og sværhedsgrader af. Harry Potter er der også, når barnet fylder 10-12 år og det er en langt større oplevelse at dele en bog med et barn man holder af, når begge får den fulde læseoplevelse. Det handler ikke om at nå til de tykke bøger så hurtigt som muligt, det handler om at få de gode læseoplevelser, der inspirerer barnet der, hvor det er i sin udvikling.

IMG_2583.jpg