10 gode grunde til at læse med dit barn

1: Læsning udvikler dit barns empati.

Bøger kan vise barnet 1000 verdener, det ellers ikke ville kunne opleve. Vi kan ikke opleve at være farvede i dagens USA, hobbitter i Middel Earth, homoseksuel teenager i en lille by, en dreng kan ikke opleve at være en pige og omvendt, men vi kan læse bøger der viser os det. Mange forældre falder i fælden med at barnet kun skal læse bøger der viser verden som de kender den - en dreng får bøger med Vitello, pigen der er glad for prinsesser får bøger med prinsesser. Og selvfølgelig er det vigtigt at se sig selv i bøgerne. Men det er lige så vigtigt, at barnet ser børn og voksne, familier og verdener, det ikke allerede kender og lærer at verden kan se anderledes ud, hvis man har en anden baggrund. Det er der barnet lærer at sætte sig i andres sko og lærer empati.

2: Det lærer dit barn at bøger også er underholdning, ikke bare lektier

Når barnet starter i skole, bliver det udsat for læsebånd og læselektier. Og det er vigtigt. Studier viser at børn der ikke træner deres læsning hver dag, ikke blot standser læseudviklingen, men faktisk bliver dårligere. Men i en travl hverdag bliver læsningen hurtigt en pligt, som forældrene også nedprioriterer. At tale om de 20 minutters læsning som noget der bare skal overståes eller som noget der er i vejen for at lave andre ting påvirker barnets opfattelse af læsning. Ved at gøre de 20 min til en hyggetid hvor en eller begge forældre også sætter sig ned med en bog sammen med barnet viser man det at det ikke er en sur pligt, men underholdende og hyggeligt - ligesom at se en tegnefilm eller spille et spil.

3: Læsning udvider dit barns ordforråd og træner sproget

Det giver næsten sig selv, at jo mere og jo mere forskelligt barnet læser jo flere ord lærer det og jo bedre bliver det til at bruge sproget. Det er vigtigt at huske på at sprogudviklingen og ordforrådet også kan opnåes ved hjælp af lydbøger. Så hvis barnet har store læsevanskeligheder, er det altså også en mulighed som man ikke skal glemme.

4: At læse med dit barn gør det skoleparat og klar til at lære

Læsning udvikler barnets nysgerrighed og jo mere det lærer jo større er chancen for at læring bliver kædet sammen med noget positivt. Børn er små videnssvampe. De vil helt naturligt gerne lære, men i sammenhæng med punkt 3 er det vigtigt, at de ikke opfatter det som noget de skal, men derimod noget de gerne vil.

Desuden viser et nyt projekt at:

Når forældre til elever i 2. og 3. klasse hver dag læser med deres børn i 15 minutter svarer det til, at klassen har to lærere eller fire timers ekstra danskundervisning om ugen. 

Fra denne artikel.

 

5: Det sætter hjernen på arbejde

Jeg skal være den første til at sige at film og serier også er fremragende underholdning. Men hjernen behøver ikke arbejde på samme måde for at afkode en film, som ved at afkode tekst. Derfor er læsning supervigtigt for at sætte gang i hjerneaktiviteten og stimulere hjernen. Hjernen er nemlig også en muskel som skal trænes for at holde sig i form og læsning er fremragende hjernetræning.

6: Det hjælper dit barn med at lære at koncentere sig

I en verden hvor vi hører mere og mere om at børn (og voksne) ikke kan fordybe sig er bøgerne et fremragende værktøj til at sætte farten lidt ned. Afkodningen af teksten sætter naturligt tempoet ned og gør, at barnet er nødt til at koncentrere sig. Og den øvelse hjælper også barnet i andre aspekter i livet.

7: Forskellige bøger lærer dit barn om mange forskellige ting

Det er naturligvis helt tydeligt, når det drejer sig om fagbøger, men der er også viden at hente i skønlitteratur. I historiske romaner lærer man om livet for længe siden, fantasyromaner er ofte en rejse hvor hovedpersonen flytter sig mentalt, samtidsfortællinger viser verden som den er nu, men med andre aspekter og tanker end barnets måske selv har gjort sig. Alle bøger bringer viden med sig, ikke nødvendigvis noget man kan sætte ord på, men det hele lagrer sig og er med til at hjælpe barnet med at danne sig sine egne meninger og personlighed.

8: Læsning træner kreativiteten og fantasien

Vi kender det alle sammen. Da vi læste Hobbitten første gang dannede vi os selv billederne i hovedet af hvordan Gandalf og Bilbo så ud. Det er den helt basale måde læsning udfordrer vores fantasi. I en del tilfælde vil læsning også opmuntre barnet til at fortælle sine egne historier enten ved at fortælle dem mundtligt, skrive dem ned eller tegne dem. Det betyder ikke at alle skal være forfattere eller kunstnere, men det er en vigtig øvelse at lære at tænke kreativt og bruge sin fantasi, når barnet skal løse alle mulige problemer senere, både i skolen, på legepladsen og langt senere på uddannelsen og arbejdspladsen.

9: Læsning kan reducere stress

Det er vigtigt at holde i mente at stress er en rigtig sygdom som kræver behandling og ikke kan kureres ved læsning. Det ville uansvarligt at påstå andet.

Men læsning kan sætte tempoet ned og give barnet et stille øjeblik i en stresset hverdag. Om det er selv- eller højtlæsning er ikke så vigtigt, men et stille afbræk kan give barnet et pause fra larm og "vi skal også nå indkøb, svømning og tøjvask". Og de voksne vil også have gavn af det, så ligesom i punkt 2 vil jeg anbefale, at hele familien dagligt tager det afbræk.

10: Det er hyggeligt og det styrker båndet og forståelsen mellem jer

Læsning sammen er også netop i kraft af at det er et roligt øjeblik i hverdagen en helt unik mulighed for at komme tæt på hinanden, både fysisk, men også tale sammen. Hvor mange gange har man ikke fået svaret: "Ikke noget" eller "Det var som det plejer", når man spørger sit barn hvordan dagen har været og hvad de har lavet. Men ved at læse sammen kan man også starte samtaler som måske opmuntrer barnet til at fortælle. Når man efter at have læst en bog spørger: "Hvorfor tror du bjørnen gjorde det?" og barnet tænker over det, kan det også gøre, at barnet kæder det sammen med noget der skete i børnehaven eller skolen. For læsning er også en indgang til at I kan lære hinanden bedre at kende. Når du spørger ind til barnets oplevelse af bogen, lærer du hvordan dit barn opfatter verden. For selvom du natuligvis kender dit barn, så udvikler de sig også indvendigt og det hjælper dem at sætte ord på deres følelser og nye meninger. Og i mange tilfælde opdager man, at de gør sig kloge tanker om meget mere end man måske går og tror.

Artikler om børn og læsning:

Reading intervention with a growth mindset approach improves children’s skills

Sådan bliver dit barn bedre til at læse

Link til Aarhus' læseindsats med film og vejledninger:

READ